غدد درون‌ریز اصلی. (مردان سمت چپ، زنان سمت راست). ۱-غده پینه آل ۲-غده هیپوفیز ۳-غده تیروئید ۵-غده فوق کلیوی ۶-غده پانکراس ۷-تخمدان ۸-بیضه توضیح: غده تیموس (شماره ۴) با وجود اینکه درون‌تراو است ولی در دسته غدد درون‌ریز به شمار نمی‌آید.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  جنید  |