" محیط " به مجموعه ای از شرایط خارجی و تأثیرات وارده ناشی از آن ها بر زندگی یک موجود

زنده اطلاق می گردد . طبق تعریف ، محیط شامل هوا ، آب و خاک و روابط بین آن ها و کلیه موجودات زنده می

باشد. بر این اساس هدف " بهداشت محیط " کنترل کل یه عواملی است که بالقوه و بالفعل تأثیرات سویی بربقا ، و

سلامتی انسان اعمال می کنند . بیماری های بسیاری با عوامل گوناگون اعم از بیولوژیک و شیمیایی از طریق آب ،

هوا ، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگرسلامتی انسان را تهدید می نمایند . راهبرد اساسی بهداش ت

محیط در مهار این بیماریها ،کنترل منبع بیماری ، نحوه سرایت و تامین شرایطی است که سلامت فرد را افزایش

دهد. فعالیت های بهداشت محیط بسیار گسترده و متنوع بوده و برنامه های مختلفی اعم از عملیات مهندسی ،

فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، اقدامات اصلاحی ، کارهای ستاد ی و مدیریتی و غیره را شامل می گردد . برخی از

مهمترین برنامه بهداشت محیط عبارتند از : پیشگیری از بروز سوانح و حوادث ، کنترل آلودگی هوا ، پیشگیری از

بیماریهای واگیر ، بهداشت محیط در موارد اضطراری ، نظارت بهداشتی بر تهیه ، توزیع و فراورش مواد غذایی ،

کنترل بیم اریهای ناشی از مواد غذایی و مسمومیت ها ، کنترل مواد زاید خطرناک ، بهداشت مسکن ، حفظ سلامتی

در محیط های بسته ، کنترل حشرات و جوندگان ، بهداشت اماکن عمومی ، کنترل عوامل مزاحمت آفرین ، کنترل

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

پرتوها ، بهسازی اماکن و فعالیت های تفریحی ، تصفیه و دفع فاضلاب ها ، مدیریت مواد زاید شهری و مواد زاید

خطرناک ، بهداشت شناگاه ها و سایر تفریحات آبی و تأمین آب آشامیدنی سالم .

تعریف و مفهوم بهداشت محیط :

به طور کلی " محیط " به مجموعه ای از عوامل و شرایط خارجی و تأثیرات وارده ناشی از آنها بر

زندگی یک موجود زنده اطلاق می گ ردد. طبق این تعریف محیط شامل هوا ، آب و خاک و روابط بین آنها و کلیه

موجودات زنده می باشد . براین اساس هدف " بهداشت محیط " کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تأثیرات

سویی بربقاء و سلامتی انسان اعمال می کنند . برای رسیدن به این هدف ، بهره گیری از دانش زیست محیط ی و نیز

کاربست اصول مهندسی به منظور کنترل ، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی ، شیمیایی و زیستی محیط جهت حفظ و

ارتقاء سلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می یابد . از دیدگاه کاربردی نیز می توان بهداشت محیط را بدین شرح

تعریف کرد : " بهداشت محیط تکوین نظم یافته ، ارتقاء و اجرای معیارهایی است که شرایط خارجی مسبب بیماری ،

ناتوانی و سلب آسایش از انسان را کنترل می کنند در این مجموعه معیارهای ساختار یافته علاوه بر حفظ سلامت و

ایمنی ، جنبه های زیبایی شناختی نیز متناسب با نیازها و انتظارات جامعه هدف گنجانده می شود."

براین اساس مهمترین هدف بهداشت محیط ، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان و تشخیص

و پیشگیری ، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل تلقی می گردد . بهداشت محیط به طور موکّد سلامتی

انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری می کند و کیفیت محیط و حفظ سلامت ی اکوسیستم ها را به

طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد.

بر این اساس می توان اصلی ترین محورهای فعالیت بهداشت محیط را به صورت زیر بیان نمود.

بررسی و تعیین مکانیسمهای بیماری های منتقله توسط محیط و نحوه پیشگیری و کنترل آنها

تأمین آب و مواد غذایی سالم

تصفیه و دفع بهداشتی فاضلابها

دفع و تصفیه مواد زاید جامد و سمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

کاهش آلودگی هوا ، آب ، مواد غذایی و صدا

امروزه جهت تحقق اهداف بهداشت محیط صرفا نمی توان به توان فکری و اجرایی متخصصین این رشته

متّکی بود . حل مشکلات بهداشت محیط در چهار چوب شرایط ک نونی و آتی ، نیازمند مشارکت سایر گروههای

تخصصی ( با مهارتها و تخصصهایی به غیر از بهداشت محیط ) و همچنین دخالت فعال و همکاری اقشار مختلف

مردم است.

منبع :

- دکتر حمید حاتمی ، دکتر سید منصور رضوی و .... ، کتاب جامع بهداشت عمومی ، خرداد 1383

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  جنید  |